Proiectul

Laureat al apelului de proiecte „Label Paris Europe”, UE Lib are 3 obiective :

Să promoveze literatura europeană

Pentru a promova accesul la bogatul patrimoniu literar european, UE Lib pune în fiecare lună la dispoziție, în mod gratuit, cărți în diverse limbi ale Uniunii europene. Persoanele interseate pot aduce una sau mai multe cărți scrise într-o limbă europeană (alta decât franceza) și pot lua, în schimb, una sau mai multe cărți într-una din limbile europene dorite.

Să informeze

UE Lib dorește să faciliteze schimburile de informații și idei între cetățenii europeni din Paris, fie pe loc, prin activități lunare desfășurate într-un anumit punct de întâlnire, fie online, pe o platformă plurilingvă.

Să apropie comunitățile

Punând la dispoziție un spațiu de schimb gratuit și deschis tuturor, UE Lib dorește să contribuie la consolidarea înțelegerii și a apropierii între europeni.

Despre noi

Despre noi

În timpul activităților dedicate cărților și lecturii în arondismentul 15, numeroși parizieni și cetățeni europeni și-au exprimat față de asociația DLP15 dorința de a dispune de cărți scrise în alte limbi decât franceza.

Diversitatea limbilor și a culturilor din spațiul european au convins asociația să-și lărgească repertoriul de activități cu o platformă plurilingvă.

Întâlnirile UE Lib se desfășoară în aceeași locație, în cea de-a treia sâmbătă din fiecare lună, de la ora 12:00 la ora 16:00, cu excepția lunilor iulie și august.

În schimbul uneia sau a mai multor cărți scrise într-o limbă europeană, cititorii interesați pot pleca acasă cu una sau mai multe cărți aduse de alți participanți la schimb.

În timpul schimburilor de cărți, muzicieni amatori sau corale vor putea interpreta melodii sau cântece din repertoriul tradițional.

Pentru a susține proiectul

Actualități